beykoz çatı izolasyon

beykoz çatı izolasyon - ÇATI ISI İZOLASYONU YALITIMI NEDİR?
Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için yapılan işleme ISI YALITIMI denir.

ISI İZOLASYONUNUN YALITIMININ AMACI:
Yapıların, uzun yıllar değerini koruyarak, içinde yaşayanların konfor şartlarını sağlayabilmesi ve kullanım performansını inşa edildiği haliyle devam ettirebilmesi, iç ve dış etkenlere karşı yeterince korunması ile mümkündür. Yapı, maruz kalacağı zorlayıcı şartlar ön görülerek tasarlanmamışsa, bu koşullara karşı direnmekte zorlanır, kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremez duruma gelir.

YAPILARDA ISI İZOLASYONU YALITIMI YAPILMASININ FAYDALARI

- Isı yalıtımıyla ısınma ve soğutma giderleri önemli ölçüde düşürülür.
- Bina içinde ve duvar yüzeyinde soğuk noktalar önlenerek, homojen bir sıcaklık ve konfor elde edilir.
- Dış kabukta oluşan ısısal farklılıklar tonlarca yüke eşdeğer gerilmeler ve çatlamalar yapabilmektedir. Isı yalıtımı yapılmış binaların dış kabuğu ve yapı elemanları, bu büyük gerilmelerden ve rutubetin tahrip edici etkisinden korunur.
- Yapı elemanları içinde yoğuşmayı önler.
- Isıtmada ve soğutmada enerji masrafları ve işletme giderlerinden tasarruf sağlar. Buna bağlı olarak hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunur.
- Isı yalıtımı yapılmış bir binada ısı kaybı ve kazancı hesaplarına göre, daha küçük kapasitede ısıtma, soğutma cihazı ve armatürleri kullanılacağından, ilk yatırım maliyeti azaltmaktadır.
- Isı yalıtımı yapılmış bir yapıda ısıtma veya soğutmada daha az enerji kullanılacağından, sınırlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve gelecek nesillere de bırakılabilmesi için gereklidir.